Vi oppdaterer hjemmesidene våre

Mens vi venter på noe godt –
 ta gjerne kontakt med oss!

E-post:
Postmottak:      post@daimex.no
Faktura:             faktura@daimex.no
Daglig leder:      kd@daimex.no

Adresse:            Daimex AS
                          Svennerudveien 34
                          2016 FROGNER