RESERVEDELER TIL SKINNEGÅENDE MATERIELL

Levealderen på skinnegående materiell er gjerne veldig lang, og tilgang til reservedeler blir vanskeligere jo eldre materiellet blir. Daimex har spesialisert seg på å finne reservedeler med tilsvarende kvalitet som de originale komponentene.

Daimex kan også ta fram erstatningskomponenter i serier fra 1 eksemplar til flere 1000.

1

RESERVEDELER

Daimex leverer originale komponenter, eller produserer erstatningskomponenter. Vi opererer ikke med minimums ordrekvantum
2

DATARECORDING

Daimex har spesialisert seg på logging og lagring av ulike typer data, alt fra digitale ferdsskrivere til avansert videoovervåkning med datalagring.
3

NY TEKNOLOGI

Kunden kjenner materiellet best, og ser ofte et potensiale for forbedring. Sammen med Daimex blir ønsker og behov ofte realisert.

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat om dine utfordringer!